Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inschrijving:
Inschrijving geschied door het invullen en versturen van ons online inschrijfformulier. 
Ondertekening vind plaats door middel van het aanvinken/accorderen van de algemene voorwaarden. 
Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat men akkoord met onderstaande voorwaarden en huisregels. JONI connect adviseert onderstaande dan ook goed door te nemen.

Aansprakelijkheid:
JONI connect is niet aansprakelijk voor ongevallen, blessures, diefstal of vernieling.

Contributie:
De contributie wordt maandelijks aan het einde van de maand automatisch geïncasseerd. 
De contributie zal achteraf betaald worden. 
Bij een start medio de maand zal de contributie naar rato worden geïnd. 
Bij een mislukt incasso wordt er 5 euro incassokosten in rekening gebracht en krijgt u betalingsverzoek per mail. 
Bij uitblijven van de betaling zullen er juridische stappen worden ondernomen. 
U betaald de contributie verdeeld over 12 maanden. 
Bij verzuim van een les vindt er geen restitutie plaats.

Tarieven per 01-09-2018:
€16,- per maand voor kinderen tot 16 jaar. 
€21,- per maand voor iedereen van 16 jaar en ouder. 
€8,- per maand voor elk extra lesuur.

Opzeggen:
Opzegging van het lidmaatschap dient verplicht per brief of per mail te geschieden. U kunt uw mail sturen naar info@joniconnect.nl 
Houdt hierbij rekening met een opzegtermijn van 1 maand. (voorbeeld: Opzeggen op 31-07-2018 betekend een laatste betaling eind augustus. opzeggen op 01-08-2018 betekend een laatste incasso eind september.) 
Wanneer men zich niet per brief of mail afmeldt heeft er geen opzegging plaats gevonden, dit houdt in dat het incassocontract door blijft lopen.
Hiermee heeft JONI connect recht om te blijven incasseren tot dat er op de juiste wijze opzegging heeft plaats gevonden.

Privacy:
JONI connect zal voor een goed beheer van de ledenadministratie persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres en bankrekeningnummer verwerken.
JONI connect zal deze persoonsgegevens zorgvuldig verwerken in een daarvoor beveiligde omgeving ter voorkoming van onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens.
De persoonsgegevens zullen bewaard blijven gedurende het lidmaatschap en maximaal 5 jaar (bewaartermijn) na opzegging van het lidmaatschap. Na deze termijn zal JONI connect de persoonsgegevens vernietigen. 
Wilt u inzage in uw persoonsgegevens, heeft u klachten of vragen, dan kunt u zich wenden tot JONI connect door te mailen naar info@joniconnect.nl of bellen naar 0623566394.

Promotie:
De leerling/ouder/verzorger geeft JONI connect het recht om foto- en filmmateriaal van desbetreffende persoon te gebruiken voor promotie, reclame en internet.
Het gebruik van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, mobiel) in en op het terrein van JONI connect is alleen toegestaan met toestemming van JONI connect. 
Het delen van geluid- en beeldmateriaal op internet in de ruimste zin van het woord (Youtube, Whatsapp, Snapchat, Facebook enz.) is alleen toegestaan met toestemming van JONI connect.

Lesuitval en Vakanties:
JONI connect zal gedurende de zomervakantie 4 weken gesloten zijn. Welke 4 weken zal per zomer vastgesteld worden. De lessen in de vakanties gaan door. Wanneer de les op een feestdag valt zal de les uitvallen.

Kledingvoorschriften:
Hiphop Comfortabel zittende kleding zoals een jogging-/trainingsbroek met een shirt. Schoenen met een witte zool.
Geen buitenschoenen in de zaal toegestaan 
Jazzdans Comfortabel zittende kleding zoals een legging/kort broekje met een hemdje/shirtje. Een balletpakje met een broekje of rokje. Er wordt gedanst op blote voeten, sokken of balletjes/dansvoetjes. Wanneer er op blote voeten wordt gedanst is nagellak niet toegestaan.  Breakdance. Comfortabel zittende kleding zoals een jogging-/trainingsbroek met een shirt. Schoenen met een witte zool. Geen buitenschoenen in de zaal toegestaan. Kniebeschermers verplicht. 
Bootcamp. Comfortabel zittende kleding zoals een jogging-/trainingsbroek met een shirt. Schoenen met een witte zool. Geen buitenschoenen in de zaal toegestaan. Wanneer de bootcamp buiten plaats vind is men verplicht hardloopschoenen te dragen.

Wijzigingen:
JONI connect behoudt zich het recht af te wijken van de vermelde gegevens zoals tijden en tarieven. Van eventuele wijzigingen wordt u schriftelijk/per mail op de hoogte gebracht.

HUISREGELS
Regels voor bezoekers en deelnemers voor, tijdens en na de lessen: 
- Fietsen worden geplaatst aan de achterzijde van het terrein. Bezoekers mogen geen fietsen buiten het terrein van JONI connect stallen. Dit om overlast voor buren te voorkomen. 
- Kom op tijd. 
- Afmelden bij afwezigheid. 
- Het is niet mogelijk om de les als “kijker” bij te wonen tenzij JONI connect dit vooraf meldt. Kijken bij de lessen alleen op uitnodiging, op speciale kijkdagen. Ouders brengen en halen de kinderen dan ook zonder de zaal te betreden. Ter compensatie zullen wij eens per kwartaal een kijkles inzetten. Wanneer deze kijkmomenten plaatsvinden zal per kwartaal met de leden, ouder(s) en of verzorger(s) worden gecommuniceerd. 
- Geen buitenschoenen in de zaal. 
- Geen handen aan de piano of spiegels 
- Ten behoeve van eigen veiligheid buiten de lessen en/of zonder toezicht wordt er geen gebruik gemaakt van de sportmaterialen in de kleine zaal. 
- Mobiele telefoons op stilstand en in de daarvoor bestemde bak naast de radio. 
- Bezoekers dienen ten alle tijden de instructies op te volgen van de docent die op dat moment de leiding heeft. Wij verwachten dan ook dat iedereen zich over en weer fatsoenlijk zal gedragen. 
- Wanneer bezoekers bovenstaande regels niet naleven zal verzocht worden het terrein te verlaten. 
- Wachten in de kleedkamer niet toegestaan. Dit houdt in dat de ouders van kinderen in de kleine zaal moeten wachten om chaotische lesovergangen te voorkomen.

JONI connect behoudt zich het recht af te wijken van de vermelde gegevens zoals tijden en prijzen. Van eventuele wijzigingen wordt u schriftelijk/per mail op de hoogte gebracht.

WIL JE JE INSCHRIJVEN BIJ JONI-CONNECT?