Huisregels

Huisregels

Regels voor bezoekers en deelnemers voor, tijdens en na de lessen: 
- Fietsen worden geplaatst aan de achterzijde van het terrein. Bezoekers mogen geen fietsen buiten het terrein van JONI connect stallen. Dit om overlast voor buren te voorkomen. 
- Kom op tijd. 
- Afmelden bij afwezigheid. 
- Het is niet mogelijk om de les als “kijker” bij te wonen tenzij JONI connect dit vooraf meldt. Kijken bij de lessen alleen op uitnodiging, op speciale kijkdagen. Ouders brengen en halen de kinderen dan ook zonder de zaal te betreden. Ter compensatie zullen wij eens per kwartaal een kijkles inzetten. Wanneer deze kijkmomenten plaatsvinden zal per kwartaal met de leden, ouder(s) en of verzorger(s) worden gecommuniceerd. 
- Geen buitenschoenen in de zaal. 
- Geen handen aan de piano of spiegels 
- Ten behoeve van eigen veiligheid buiten de lessen en/of zonder toezicht wordt er geen gebruik gemaakt van de sportmaterialen in de kleine zaal. 
- Mobiele telefoons op stilstand en in de daarvoor bestemde bak naast de radio. 
- Bezoekers dienen ten alle tijden de instructies op te volgen van de docent die op dat moment de leiding heeft. Wij verwachten dan ook dat iedereen zich over en weer fatsoenlijk zal gedragen. 
- Wanneer bezoekers bovenstaande regels niet naleven zal verzocht worden het terrein te verlaten. 
- Wachten in de kleedkamer niet toegestaan. Dit houdt in dat de ouders van kinderen in de kleine zaal moeten wachten om chaotische lesovergangen te voorkomen.

JONI connect behoudt zich het recht af te wijken van de vermelde gegevens zoals tijden en prijzen. Van eventuele wijzigingen wordt u schriftelijk/per mail op de hoogte gebracht.

WIL JE JE INSCHRIJVEN BIJ JONI-CONNECT?