top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inschrijving:
Inschrijving geschied door het invullen en versturen van ons online inschrijfformulier.
Ondertekening vind plaats door middel van het aanvinken/accorderen van de algemene voorwaarden.
Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat men akkoord met onderstaande voorwaarden en huisregels. JONI connect adviseert onderstaande dan ook goed door te nemen.

Aansprakelijkheid:
JONI connect is niet aansprakelijk voor ongevallen, blessures, diefstal of vernieling.

Contributie:
De contributie wordt maandelijks aan het einde van de maand automatisch geïncasseerd.
De contributie zal achteraf betaald worden.
U betaald de contributie verdeeld over 12 maanden.
Bij verzuim van een les vindt er geen restitutie plaats.

Tarieven per 01-04-2022
€18,95 per maand voor kinderen tot 16 jaar.
€23,95 per maand voor iedereen van 16 jaar en ouder.
€8,50 per maand voor elk extra lesuur.

strippenkaart 10 lessen €80,- (6 maanden geldig).

Opzeggen:
Opzegging van het lidmaatschap dient per mail te geschieden. U kunt uw mail sturen naar info@joniconnect.nl. [Een whatsapp met een afmelding volstaat NIET om het abonnement te beëindigen]. Houdt hierbij rekening met een opzegtermijn van 1 maand. (voorbeeld: Opzeggen op 31-07-2018 betekend een laatste betaling eind augustus. opzeggen op 01-08-2018 betekend een laatste incasso eind september.)
Wanneer de opzegging niet volgens bovenstaande heeft plaats gevonden zal het incassocontract door blijven lopen.
Hiermee heeft JONI connect recht om te blijven incasseren tot dat er op de juiste wijze opzegging heeft plaats gevonden.

Privacy:
JONI connect zal voor een goed beheer van de ledenadministratie persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres en bankrekeningnummer verwerken.
JONI connect zal deze persoonsgegevens zorgvuldig verwerken in een daarvoor beveiligde omgeving ter voorkoming van onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens.
De persoonsgegevens zullen bewaard blijven gedurende het lidmaatschap en maximaal 5 jaar (bewaartermijn) na opzegging van het lidmaatschap. Na deze termijn zal JONI connect de persoonsgegevens vernietigen.


Wilt u inzage in uw persoonsgegevens, heeft u klachten of vragen, dan kunt u zich wenden tot JONI connect door te mailen naar info@joniconnect.nl of bellen naar 0623566394.

Promotie:
De leerling/ouder/verzorger geeft JONI connect het recht om foto- en filmmateriaal van desbetreffende persoon te gebruiken voor promotie, reclame en internet.
Het gebruik van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, mobiel) in en op het terrein van JONI connect is alleen toegestaan met toestemming van JONI connect. 
Het delen van geluid- en beeldmateriaal op internet in de ruimste zin van het woord (Youtube, Whatsapp, Snapchat, Facebook enz.) is alleen toegestaan met toestemming van JONI connect.

Lesuitval en Vakanties:
JONI connect is jaarlijks 6 weken gesloten. Dit zijn de laatste 4 weken van de basisscholen vakantie en 2 weken kerstvakantie. De lessen in de overige vakantieweken gaan door. Echter kan er in deze periode gekozen worden om een vakantierooster in te zetten.

Wanneer de les op een feestdag (Koningsdag, Bevrijdingsdag Pinksteren, Hemelvaart etc. valt zal de les uitvallen.

Kledingvoorschriften:

Draag comfortabele sportkleding tijdens de lessen.

Binnen zijn geen buitenschoenen toegestaan. Tevens moeten de binnen schoenen een witte zool hebben.

Kniebeschermers voor de dansers die ook veel op de grond dansen, zoals de breakdancers, hiphoppers en selectieteams. 

Wedstrijden:

Wedstrijden en wedstrijdkleding worden bekostigd door de selectieleden zelf. 

Wijzigingen:
JONI connect behoudt zich het recht af te wijken van de vermelde gegevens zoals tijden en tarieven. Van eventuele wijzigingen wordt u schriftelijk/per mail op de hoogte gebracht.

HUISREGELS
Regels voor bezoekers en deelnemers voor, tijdens en na de lessen


- Fietsen worden geplaatst aan de achterzijde van het terrein. Bezoekers mogen geen fietsen buiten het terrein van JONI connect stallen. Dit om overlast voor buren te voorkomen


- Kom op tijd


- Afmelden bij afwezigheid


- Het is niet mogelijk om de les als “kijker” bij te wonen tenzij JONI connect dit vooraf meldt.

 

- Tijdens de eerste proefles is het mogelijk als ouder of verzorger de eerste 15 min. mee te kijken. De rest van de les en de daarop volgende lessen worden door de deelnemer zelfstandig gevolgd. Wij verzoeken alle ouders en verzorgers de kinderen bij de deur af te zetten zonder de kleine zaal/kleedkamer te betreden. Hierdoor behouden wij de structuur en overzicht. Het verzoek de jongere kinderen zoveel mogelijk omgekleed te laten komen. De desbetreffende docent helpt de deelnemer wanneer nodig met schoenen, jassen etc. 


- Geen buitenschoenen in de zaal


- Geen handen aan de piano of spiegels


- Ten behoeve van eigen veiligheid buiten de lessen en/of zonder toezicht wordt er geen gebruik gemaakt van de sportmaterialen in de kleine zaal


- Mobiele telefoons op stilstand en deze worden niet gebruikt tijdens de lessen. 


- Bezoekers dienen ten alle tijden de instructies op te volgen van de docent die op dat moment de leiding heeft. Wij verwachten dan ook dat iedereen zich over en weer fatsoenlijk zal gedragen


- Wanneer bezoekers bovenstaande regels niet naleven zal verzocht worden het terrein te verlaten

- Info over activiteiten, lesinhoud of lesuitval vinden plaats via de whatsapp groepen. Vanaf de 1e klas zullen wij via de whatsapp groepen met de deelnemers zelf communiceren. Wij zullen de deelnemers verzoeken belangrijke informatie door te sturen aan ouder(s) en/of verzorger(s).  

- gevonden voorwerpen worden na 1 maand gedoneerd aan het goede doel. 

Privacy Verklaring
bottom of page